آموزش و پرورش جزء آن بخش هایی است که جز با  کمک و همیاری و دلسوزی مردم نمی تواند اداره شود.

+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:59 |

                            

آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه ملی و نهادی که تربیت آینده سازان کشور را بر عهده دارد نقش کلیدی را در جامعه ایفا می کند و نقش بسیار مهم در پیشبرد اهداف حماسه اقتصادی دارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:41 |

در عرصه آموزش و پرورش 4 رکن نظام آموزشی ، فضای آموزشی ، متون درسی و معلمان نقش دارند که رکن اصلی معلمان هستند . ستون فقرات آموزش و پرورش معلمان هستند . باید به معیشت معلمان توجه شود که شغل دوم نداشته باشند .

+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:38 |

دكتر علي اصغر فاني در هشتصد و هشتاد وهشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به حضور معاونان و نمايندگان دستگاه هاي مختلف در اين شورا آن را فرصت مغتنمي در جهت ايجاد تعامل بيشتر با دستگاه هاي مختلف قلمداد كرد و افزود: خروجي آموزش وپرورش، ورودي سايردستگاه هاست ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:35 |

اهمیت وجایگاه شورا در طول تاریخ موجبات رشدو پیشرفت سریع جوامع بشری بوده است،بطوری که آیات و روایات مبین این موضوع می باشد ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:30 |

                                     

شور ومشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره امور به ویژه در عرصه تحولات آموزش و پرورش می باشد ، از این رو تشکیل شوراها در آموزش و پرورش و از جمله مدارس به عنوان ارکان آن محسوب...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:17 |

همان‌گونه كه جامعه‌پذيري متفاوت از تعليم و تربيت است، مشاركت نيز متمايز از همكاري مي‌باشد. با توجه به نيازمندي نهاد آموزش و پرورش به مشاركت دانش‌آموزان براي حفظ پويايي خود، بررسي موانع آن يك ضرورت است كه در اين مقاله به آن توجه شده است...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 و ساعت 11:5 |

مشاركت هاي مردمي، تجلي عشق و درك مردم  از تعليم و اهميت والاي آن در جهان معاصر و تمدن كنوني به شمار مي آيد. عشق و علاقه به آموزش و پرورش كودكان، نوجوانان و جوانان زيباترين و بهترين زمينه هاي مشاركت مردم در امر تعليم و تربيت را فراهم آورده است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در جمعه بیست و نهم دی 1391 و ساعت 21:50 |

          

قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور‌ماده 1 - به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز‌فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليتهاي اجرايي آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح اين قانون‌تشكيل ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حبیب سعادت بناب و علویه عصمتی در یکشنبه بیست و چهارم دی 1391 و ساعت 10:41 |